ACE ยันไม่ได้รับผลกระทบหลังเด้งบิ๊กตำรวจผู้ถือหุ้นใหญ่

วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 16:58 น.
ACE ยันไม่ได้รับผลกระทบหลังเด้งบิ๊กตำรวจผู้ถือหุ้นใหญ่
ACE แจงตลาด ผู้ถือหุ้น และสื่อ เดินหน้าธุรกิจพลังงานตามแผนที่วางไว้ ไม่หวั่นได้รับผลกระทบจากบ๊กตำรวจผู้ถือหุ้นโดนย้าย

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ได้ลงนามในหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่ได้สอบถามเรื่องผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ จากการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัทขอชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ หรือ ตัวแทนของบริษัท แต่อย่างใด ที่สำคัญบริษัทฯ มีการบริหารงานด้วยระบบมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคคลากรของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานและการลงทุนเป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ บริษัท ขอเรียนให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนว่า การดำเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการ รวมทั้งการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท ยังดำเนินไปอย่างปกติตามแผนการที่วางไว้ทุกประการ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งลงวันที่ 23 ม.ค. 2563 ให้พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) มาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพล.ต.อ.วิระชัย มีพฤติการณ์และการกระทำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ในการอำนวยการยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และการปฎิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต