บลจ. ยูโอบี คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก

  • วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 19:02 น.

บลจ. ยูโอบี คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก

น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ (UGMAC)ได้รับคัดเลือกจากนิตยสารการเงินธนาคาร เป็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 ประเภทจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation)นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จจากความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคที่ได้คัดสรรและนำเสนอกองทุนดังกล่าวให้กับนักลงทุนไทยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อเดือนมิ.ย. 2559 และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ มีนโยบายลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund(กองทุนหลัก) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ต่อเนื่องจากรายได้เชิงรับ ให้ความสำคัญกับการลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยจะลงทุนกระจายในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลกที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี และนักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอได้ทุกสภาวะตลาด

ทั้งนี้ สภาวะการลงทุนแบ่งออกเป็น 4 สภาวะ ได้แก่ เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตสูง สภาวะเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตต่ำ สภาวะเงินฝืดและสภาวะเงินเฟ้อ เป็นการลงทุนที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ทั้งตลาดขึ้นและขาลง พร้อมกับนโยบายควบคุมความผันผวน บลจ. ยูโอบี จึงขอแนะนำกองทุน UGMAC เพื่อให้เป็นหนึ่งในกองทุนในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนหลักในสภาวะตลาดปัจจุบันอีกด้วย

จุดเด่นของกองทุน UGMAC คือ กองทุนหลักมีทีมงานบริหารกองทุนกว่า 100 คน ที่เชี่ยวชาญการลงทุนทั่วโลก ซึ่ง JPMorgan Asset Management เป็นผู้จัดการกองทุนหลักที่เป็นบริษัทจัดการที่มีประสบการณ์การลงทุนมากว่า 40 ปี ในการดูแลบริหารประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก และมีการปรับใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น โดยผสมการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นการลงทุนแบบดั้งเดิม และแบบประยุกต์หรือแนวคิดการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนเป็นบวกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างของการซื้อและขายหลักทรัพย์เหล่านั้น และมีความผันผวนน้อยกว่าตลาด

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกลยุทธ์นี้ยังมีความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง คือในสภาวะที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือราคาหลักทรัพย์อาจจะไม่เคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้

 

ข่าวอื่นๆ