เปิดรัฐบาลตปท.ดูดเงินในไทย

วันที่ 03 ก.ย. 2553 เวลา 07:21 น.
กลต.แก้เกณฑ์ซีเคียวริไทเซชัน อิตาเลียนไทยขายหุ้นกู้2พันล้าน

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ขายหุ้นกู้ซีเคียวริไทเซชันเปิดกว้าง รัฐบาลต่างประเทศออกตราสารในไทยได้สะดวกทั้งเงินบาทสกุลต่างประเทศ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือซีเคียวริไทเซชัน (Securitization) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลต่างประเทศสามารถเป็นผู้ระดมทุน (Originator) ในโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ Securitization ได้ โดยให้ทำได้ทั้งในรูปสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน จึงกำหนดให้ผู้ระดมทุนต้องเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหากออกหุ้นกู้เป็นเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงจากการที่ Originator เป็นต่างประเทศ เช่น การมีแหล่งรายได้จากต่างประเทศ และข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น

“การขยายขอบเขตการอนุญาตดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่มีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน ช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถออกและเสนอขายสินค้าระหว่างกันได้สะดวกขึ้น และการให้รัฐบาลต่างประเทศเสนอขายหุ้นกู้ Securitization ได้นี้ ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของตลาดทุนไทยในภูมิภาค เพราะเมื่อเราอนุญาตให้รัฐบาลต่างประเทศเสนอขายตราสารดังกล่าวในไทยได้แล้ว ต่อไปบริษัทหรือธุรกิจในประเทศเหล่านั้นก็จะเห็นลู่ทางเข้ามาทำธุรกรรมในตลาดทุนในรูปแบบอื่นอีก เช่น เข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์”

ด้านบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน วงเงิน 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 16 ก.ย.นี้ โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้จัดจำหน่าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จะขายครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดแรกอายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ลงทุนในอัตรา 5.50% ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จ่ายดอกเบี้ย 6.50%

สำหรับวงเงินที่จะได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำมาใช้ชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายการลงทุน

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส แนะนำซื้อหุ้น ITD ให้ราคาหุ้นเหมาะสม 5.70 บาท หลังบริษัทจะมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่ จ่อเซ็นสัญญาจำนวนมาก ล่าสุดมีงานในมือทั้งในและต่างประเทศสูงถึง 8.5 หมื่นล้านบาท และยังเป็นผู้พลิกชนะการประมูลงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญาที่ 1 มูลค่า 10,734 ล้านบาท รวมถึงโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย ซึ่ง ITD ได้สัมปทานในการก่อสร้างและสำรวจพื้นที่ โดยมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 4 แสนล้านบาท

ขณะที่ผลงานงวดครึ่งปีหลัง คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน จึงเพิ่มเป้ากำไรปีนี้เป็น 1,309 ล้านบาท จาก 260 ล้านบาท