สรรพากรแจงคืนภาษีเร็วขึ้น

  • วันที่ 04 มี.ค. 2554 เวลา 17:28 น.

อธิบดีกรมสรรพากร เผยปีนี้มีผู้ขอคืนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.64% และกรมสรรพากรคืนได้เร็วกว่าปีที่แล้ว 5.46%


นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91  ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.ถึง 31 มี.ค. 2554 ล่าสุด วันที่ 1 มี.ค. 2554  มีการยื่นแบบมาแล้วจำนวน 2,614,725 ราย โดยเป็นแบบขอคืนจำนวน  862,380 ราย ซึ่งกรมสรรพากรได้คืนไปแล้วจำนวน  551,176 ราย  คิดเป็น 63.91%  ของแบบขอคืน ในปีนี้มีผู้ขอคืนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7.64% และกรมสรรพากรคืนได้เร็วกว่าปีที่แล้ว 5.46%

สำหรับสาเหตุที่มีการขอคืนเพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากในปีภาษี 2553  ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเพิ่มเต็มค่าลดหย่อนทางภาษี หลายรายการ เช่น

1. การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หรือจ่ายเป็นค่าพักโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

2. การยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ได้เพิ่มเติมจากวงเงินประกันปกติอีก 200,000 บาท

3. การยกเว้นเงินได้พึงประเมิน ให้แก่คนพิการ  ที่มีอายุไม่เกิน  65 ปีบริบูรณ์  เป็นจำนวน 190,000 บาท

นายสาธิต กล่าวว่า ผู้เสียภาษีมักมายื่นแบบในเดือนสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่  โดยคาดว่าจะมีผู้ยื่นแบบในปีนี้ ประมาณ  9 ล้านแบบ  และส่วนใหญ่ก็ยังนิยมยื่นแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการคืนภาษีในกรณีที่ชำระไว้เกินนั้น ก็คืนได้เร็วกว่าเดิม โดยมีบางรายที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการเกิดขึ้นใหม่จากปีก่อน เช่น ค่าลดหย่อนต่างๆ หรือติดเกณฑ์สุ่มตรวจสอบปกติ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ