ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี

วันที่ 15 พ.ค. 2565 เวลา 18:19 น.
ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี
ยูโอบี เตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดหลังครบ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปีกำหนดเปิดจองตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมถึง 6 มิถุนายน 2565

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีแผนออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ Basel III เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำ 100,000 บาท

ตราสารที่ออกในครั้งนี้เป็นตราสารด้อยสิทธิมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ หลังครบกำหนดปีที่ 5 และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและรองรับการเติบโตทางธุรกิจตามแผนของธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน”

ผู้ลงทุนที่สนใจตราสารเงินกองทุนนี้สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2565 (ระหว่างวันและเวลาทำการของธนาคาร) ได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา และสถาบันการเงินชั้นนำอีก 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงหรือสถานการณ์ในเชิงลบที่อาจกระทบต่อการลงทุนในหนังสือชี้ชวน หรือสอบถามกับทางสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่งนี้

• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-343-4900 และ 02-093-4900

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-645-5555 หรือ 1333

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบีของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือว่าเป็นธนาคารที่มีฐานะแข็งแกร่ง โดยล่าสุด ฟิทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศของธนาคารที่ระดับสูงสุด AAA(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเงินกองทุนที่ AA(tha) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565