ขยายลดหย่อนภาษี2เท่าอีก 1 ปี ที่บริจาคให้กองทุนศึกษา

วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 17:29 น.
ขยายลดหย่อนภาษี2เท่าอีก 1 ปี ที่บริจาคให้กองทุนศึกษา
ครม.เห็นชอบ ขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษี 2 เท่า อีก 1 ปี ที่บริจาคให้กองทุนเพื่อการศึกษา

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี ลดหย่อนได้ 2 เท่า เมื่อบริจาคเงินกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา ผ่าน e-Donation ถึงสิ้นปี 66

ทั้งนี้ ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นมาตรการภาษีสำหรับการบริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีสาระเป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อจูงใจให้มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม