เปิดแผนแจกเงินเยียวยาโควิด2แสนล้าน

วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 12:55 น.
เปิดแผนแจกเงินเยียวยาโควิด2แสนล้าน
เจาะรายละเอียด เปิดแผนมาตรการแจกเงินเยียวยาโควิด 2 แสนล้าน ใครได้เงิน ใช้กันวันไหน

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ออกมาแถลงมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 3 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบชุดใหญ่ โดยมาตรการเยียวยา หรือ มาตรการแจกเงิน ประกอบด้วย 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่

1 การเพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิ.ย. 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท ผู้ได้สิทธิ 32.9 ล้านคน

2 การเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการ ม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิ.ย. 2564 วงเงินรวมประมาณ 18,500 ล้านบาท ผู้ได้สิทธิ 9.27 ล้านคน

โดยมาตรการที่ 1 และ 2 นี้ จะเสนอให้ ครม. เห็นชอบในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าจะแจกเงินให้ผู้ได้สิทธิได้ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 เดือน พ.ค.นี้ และผู้ได้สิทธิใช้เงินได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2564 ซึ่งมีผู้ได้ประโยชน์ 42.17 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 100,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการ 3-5 จะเป็นมาตรการที่เริ่มใช้ต่อจากมาตรการที่ 1-2 หรือ เริ่มใช้ในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2564 ประกอบด้วย

3 การเพิ่มเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปาะบาง เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ก.ค.- ธ.ค. 2564 ผู้ได้สิทธิบัตรสวิสดิการ 13.6 ล้านคน และ กลุ่มเปาะบาง 2.5 ล้านคน รวมเป็น 16.1 ล้านคน ใช้งบประมาณ 19,320 หมื่นล้านบาท

4 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ให้วงเงินคนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท เงื่อนไขการใช้เหมือนเดิม คือรับช่วยจ่ายให้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยโครงการคนละครึ่งมีผู้ได้สิทธิเดิมจากเฟส 1 และ 2 จำนวน 15 ล้านคน และจะมีการเปิดรับลงทะเบียนเพิ่มในเฟส 3 อีก 16 ล้านคน

5 โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นโครงการใหม่ ซึ่งรัฐจะบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เมื่อชำระเงินผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

รายละเอียดของโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เบื้องต้น รัฐจะให้ e-Voucher ผู้เข้าโครงการวมแล้วกันไม่เกิน 7,000 บาท โดยผู้เข้าโครงการนี้ เมื่อไปซื้อสินค้าจะได้ e-Voucher ประมาณ 10-15% (ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป) ของยอดที่ซื้อสินค้า แต่กำหนดเพดานการซื้อสินค้าที่จะได้สิทธิ e-Voucher ในแต่ละวันไม่เกิน 5,000 บาทของราคาซื้อสินค้า และรัฐจะให้ e-Voucher ของการใช้จ่ายแต่ละเดือนในเดือนถัดไปจนครบจนครบ 7,000 บาท เพื่อให้ผู้ได้สิทธินำ e-Voucher นำไปใช้สินค้าต่อได้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีคนเข้าโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" 4 ล้านคน ใช้เงินงบประมาณ 28,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการเยียวยา 3-5 นั้น หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีการคิกออฟพร้อมกัน ในเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2564 โดยในส่วนของผู้ที่สิทธิโครงคนละครึ่งเฟส 3 จะต้องตัดสินใจว่า จะเลือกใช้โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เหมือนเดิม หรือจะไปใช้สิทธิโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" จะต้องเลือกมาตรการเยียวยาโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น จะใช้ทั้ง 2 มาตรการไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ที่ได้สิทธิโครงการเราชนะ หรือ โครงการ ม33 เรารักกัน และเคยได้สิทธิคนละครึ่ง ก็ยังได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เหมือน ถือเป็นกลุ่มที่จะได้โชค 2 เด้งในการเยียวยารอบใหม่ ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลยาวไปจนถึงสิ้นปี 2564

โดยมาตรการที่ 3-5 จะมีผู้ได้สิทธิรวม 51 ล้านคน และคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 473,000 ล้านบาท

ส่วนในแง่ของการใช้งบประมาณของโครงการเยียวโควิดรอบ 3 ทั้ง 5 มาตรการ มีจำนวน 223,300 ล้านบาท ใช้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่มีเงินเหลืออยู่ 240,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ารัฐบาลเทหมดหน้าตัก เพื่อใช้เยียวยาโควิดรอบใหม่ที่รุนแรงกว่าที่คาดไว้มาก