กนง.คงดอกเบี้ย0.5% อุ้มเศรษฐกิจจากพิษโควิดรอบ 3

วันที่ 05 พ.ค. 2564 เวลา 14:09 น.
กนง.คงดอกเบี้ย0.5% อุ้มเศรษฐกิจจากพิษโควิดรอบ 3
มติเป็นเอกฉันท์ กนง. คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% อุ้มเศรษฐกิจจากพิษโควิดรอบ 3

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 5 พ.ค. 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาดของโควิด-19 รอบ 3 ซึ่งส่งผลกระทบการใช้จ่ายในประเทศและแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ โจทย์สำคัญของเศรษฐกิจในปัจจุบันคือการจัดหาและกระจายวัคซีนให้ทันการ ขณะที่มาตรการด้านการเงินต้องเร่งกระจายสภาพคล่องไปยังภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่จะช่วยเหลือได้ตรงจุดมากกว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายที่ปัจจุบันอยู่ระดับต่ำ และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ยังคงรุนแรง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าพันคนต่อวัน ในขณะที่ระบบสาธารณสุขไทยมีขีดจำกัดในการรองรับผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพและการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอน และอาจล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะทำให้ความหวังของการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวให้ทยอยกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาจต้องล่าช้าออกไป ดังนั้น ความต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการประสานนโยบายทางการเงินและทางการคลังจึงมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงเชิงลบที่ยังมีอยู่สูง

ทั้งนี้ กนง. คงมุ่งเน้นการใช้มาตรการที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับปัญหามากกว่าการใช้นโยบายทั่วไปอย่างการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งมาตรการทางการเงินและทางการคลังที่ออกมาคาดว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้สามารถฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่ง โดยล่าสุดทางธปท. ได้มีการออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ ภายใต้วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในขณะที่ทางการคลังได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีการออกมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติม ภายใต้วงเงินกู้ 1 ล้านล้านและภายใต้งบกลางของพรบ. งบประมาณปี 2564 ซึ่งมีวงเงินคงเหลือรวมกันอยู่ราว 3 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์มีทิศทางไปในเชิงลบมากขึ้น กนง. คงพร้อมที่จะใช้เครื่องมือนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติม ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย รวมถึงในต่างประเทศยังคงมีความเสี่ยงสูง กนง. อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะข้างหน้า