ธนาคารกรุงไทย แจ้งพนักงานติดโควิดอีก 1 ราย

วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 18:02 น.
ธนาคารกรุงไทย แจ้งพนักงานติดโควิดอีก 1 ราย
ธนาคารกรุงไทย แจ้งพนักงานสาขาสวนมะลิ ติดโควิดอีก 1 ราย

ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งเหตุการณ์พนักงานติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

กรุงเทพฯ

- อาคารสาขาสวนมะลิ จำนวน 1 ราย

มาตรการด้านพนักงาน

• พนักงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาล

• ให้พนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานกลุ่มดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยธนาคารจะติดตามอาการของพนักงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

มาตรการด้านอาคารสถานที่

• แจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้ามาดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อโรค

• รายงานกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบ

ธนาคารกรุงไทย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้