ธนารักษ์ ยืดเวลาจองสิทธิที่พักข้าราชการในที่ราชฯ

วันที่ 01 พ.ค. 2564 เวลา 18:32 น.
ธนารักษ์ ยืดเวลาจองสิทธิที่พักข้าราชการในที่ราชฯ
ธนารักษ์ เห็นใจข้าราชการเจอพิษโควิด-19 ขยายเวลาจองสิทธิโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการ ถึงสิ้นเดือน พ.ค. 2564

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ข้าราชการผู้สนใจจองสิทธิในโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อจองสิทธิได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนด รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ข้าราชการว่ายังสามารถจองสิทธิได้ จึงได้ขยายระยะเวลาการจองโครงการดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 โดยข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ ที่สนใจจองสิทธิเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าดู รายละเอียด เงื่อนไขต่าง ๆ และจองสิทธิได้ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 298 5180, โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 062 456 1504 และ 062 454 6460

“โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับและข้าราชการให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเข้ามาจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือน เม.ย. 2564 รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งการดำเนินมาตรการในการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home) โดยหน่วยงานราชการก็ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย และการจองสิทธิเข้าร่วมโครงการ มีหลักฐานประกอบการจอง บางรายการที่ต้องขอให้ส่วนราชการต้นสังกัดออกให้ จึงเป็นเหตุผลอาจทำให้การออกเอกสารให้ผู้สนใจจองสิทธิเข้าร่วมโครงการล่าช้าได้” นายยุทธนา กล่าว

อย่างไรก็ดี กรมธนารักษ์ได้เปิดให้ข้าราชการที่สนใจจองสิทธิเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นมา ในพื้นที่โครงการจำนวน 12 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร 1 แปลง ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 34 ตารางเมตรต่อห้อง กำหนดราคา 3 ระดับราคา ตามความสูงของอาคาร ดังนี้ 1. ชั้น 4-6 (3ชั้น) รวม 78 ห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท 2. ชั้น 7-24 (18 ชั้น) รวม 468 ห้อง ราคาห้องละ 1,250,000 บาท 3. ชั้น 25-28 (4 ชั้น) รวม 104 ห้อง ราคาห้องละ 1,499,999 บาท

ส่วนอีก 11 แปลง ในพื้นที่เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี พัฒนาเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท