จีนสนใจลงทุนระบบรถไฟในไทย

วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 14:23 น.
 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เผยรัฐวิสาหกิจของจีนสนใจลงทุนระบบการขนส่งในไทย พร้อมระชับความสัมพันธ์ทางการค้า นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐวิสาหกิจของจีนแสดงความสนใจจะเข้ามาลงทุนระบบการขนส่งในไทย โดยเฉพาะรถไฟและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่า ช่วง 3 ปีนี้ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยส่วนคมนาคมจะเน้นรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ระบบรางคู่ที่จะขยายเส้นทางไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนรูปแบบการลงทุนจะเปิดกว้างทั้งการร่วมทุน การแลกเปลี่ยนสินค้าแบบรัฐต่อรัฐ  

นอกจากนี้ คณะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เขตปกครองตนเองกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ซึ่งนายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะทำให้การค้าขยายตัวมากขึ้น และไทยยังมีสินค้าเกษตรหลายประเภท ที่พร้อมจำหน่ายในประเทศจีน และขอให้ดูแลสินค้าของไทยที่เข้าไปจำหน่ายในเมืองดังกล่าว ทั้งส่วนของศุลกากร การคมนาคม และการกักกันสินค้า