ไทยเพิ่มทุนกองพัฒนาเอเชีย

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:35 น.
ไทยเพิ่มทุนกองพัฒนาเอเชีย
ไทยเดินหน้าเป็นผู้นำเศรษฐกิจภูมิภาค บริจากเงินเพิ่มทุนให้กองทุนเพื่อการพัฒนาเอเชียอีก 17 ล้านบาท

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ประเทศไทยบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน 71 ล้านบาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2567 ปีละ 17.8 ล้านบาท

สำหรับการบริจาคเงินเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการรักษาจุดยืนของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในฐานะการมีบทบาทประเทศผู้นำ การให้ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีฐานะยากจน

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า การพัฒนาของกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง จะพลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนมากขึ้น