เห็นชอบกองทุนส่งกำไรส่วนเกินคืนคลัง3,112ล้านบาท

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 08:12 น.
เห็นชอบกองทุนส่งกำไรส่วนเกินคืนคลัง3,112ล้านบาท
ครม. เห็นชอบกองทุนส่งกำไรส่วนเกินคืนคลัง 3,112ล้านบาท สามกองทุนเต้นอุทธรณ์ขอไม่ส่งคืน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กองทุนหมุนเวียน จำนวน 14 กองทุน นำส่งเงินกำไรส่วนเกินในปี 2562 และ 2563 จำนวน 3,112 ล้านบาท เข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายและการบริหารทุนหมุนเวียน จะได้นำความเห็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะไม่ขอส่งกำไรส่วนเกินของกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ฐานะการเงินของกองทุน

เช่นเดียวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะขอไม่นำกำไรส่วนเกินของกองทองทุนสิ่งแวดล้อม ส่งคืนให้คลัง เพราะคาดว่าจะมีเงินคงเหลือในปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้กองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ของกระทรวงศึกษาธิการ ก็จะไม่สามารถนำกำไรส่วนเกินคืนคลังได้ เนื่องจากจะกระทบกับสภาพคล่องได้

"ทั้ง 3 กองทุน จะมีการอุทธรณ์ ให้มีการทบทวนการส่งกำไรส่วนเกินคืนให้แผ่นดิน ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณาอีกครั้งหนึ่้ง" นายอนุชา กล่าว