ธอส. คว้า 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น 2563

วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 15:42 น.
ธอส. คว้า 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น 2563
ธอส. คว้า 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น 2563 คว้ารางวัล โปร่งใส พัฒนาดีเด่น และ รัฐวิสาหกิจดิจิทัล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 3 รางวัล โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ นายวรณัฐ สุโฆษสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ เป็นผู้แทนธนาคารขึ้นรับรางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

2. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น

3. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ

โดยการจัดงานประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง STAY SAFE AND STRONG TOGETHER ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563