หนี้ครัวเรือนเกินครึ่งผ่อนหนี้ต่อไม่ไหว

วันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 19:23 น.
หนี้ครัวเรือนเกินครึ่งผ่อนหนี้ต่อไม่ไหว
ผลสำรวจหนี้ครัวเรือนเกินครึ่งผ่อนหนี้ต่อไม่ไหว ดัชนีเชื่อมั่นค่าครองชีพยังต่ำ 50

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.ย. 2563 อยู่ที่ 38.1 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนส.ค. 2563 ที่ 36.4 ขณะที่ดัชนี ECI ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 39.7 ในการสำรวจช่วงเดือนก.ย. 2563 เมื่อเทียบกับที่ระดับ 38.4 ในการสำรวจช่วงเดือนส.ค. 2563 โดยครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นเกือบในทุกมิติ

อย่างไรก็ตาม ดัชนียังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าครัวเรือนยังคงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในต่างประเทศยังคงไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติยังคงหดตัว 100% ติดต่อกัน 5 เดือน

อีกทั้งสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานยังคงน่ากังวล โดยล่าสุดในเดือนก.ค. 2563 จำนวนข้อมูลผู้ประกันตนที่รับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 410,061 คน (ในปี 2562 อยู่ที่ 170,445) ภาวะการว่างงานที่ยังคงเปราะบางจะเป็นปัจจัยกดดันต่อระดับกำลังซื้อของครัวเรือนไทยในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ครัวเรือนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระในการชำระหนี้ หลังมาตรการพักชำระหนี้เป็นการทั่วไปที่จะสิ้นสุดในเดือนต.ค. 2563 นี้ โดยระดับหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ล่าสุดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 18 ปีครั้งใหม่ที่ 83.8% ต่อจีดีพี ซึ่งระดับหนี้ที่ยังสูงจะยังคงกระทบกระแสเงินสดใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับภาระการชำระหนี้ของครัวเรือนพบว่า หลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้แล้วครัวเรือนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ หรือเพิ่มรายได้จนทำให้ความสามารถในการชำระหนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยครัวเรือนไทยจำนวนมากกว่า 50% ยังต้องการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในระยะที่ 2 เพิ่มเติม (เน้นเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ลดอัตราการผ่อนขั้นต่ำ)