ภาษีสรรพสามิตวูบแสนล้าน

วันที่ 27 ก.ค. 2563 เวลา 09:57 น.
ภาษีสรรพสามิตวูบแสนล้าน
สรรพสามิตโดนโควิด-19 กระทบรีดภาษีวูบแสนล้าน

รายงานข่าวจากกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ในช่วง 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-มิ.ย.63) สามารถจัดเก็บภาษีได้ 3.91 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 9.51 หมื่นล้านบาท หรือ 19.54% และยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.16 หมื่นล้านบาท หรือ 11.65% โดยเป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้มีการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การบริโภคลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมายทุกสินค้า ได้แก่ 1. ภาษีน้ำมัน จัดเก็บอยู่ที่ 1.58 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.85 หมื่นล้านบาท หรือ 15.24%, 2. ภาษีรถยนต์ จัดเก็บอยู่ที่ 6.44 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 3.84 หมื่นล้านบาท หรือ 37.37%, 3. ภาษีเบียร์ จัดเก็บอยู่ที่ 5.31 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.28 หมื่นล้านบาท หรือ 19.46%, 4. ภาษีสุรา จัดเก็บอยู่ที่ 4.57 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 850 ล้านบาท หรือ 1.82% และ 5. ภาษียาสูบ จัดเก็บอยู่ที่ 4.71 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.03 หมื่นล้านบาท หรือ 17.99%

โดยกรมสรรพสามิต ประเมินว่าทั้งปีงบประมาณ 2563 จะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท เนื่องจากคาดการณ์ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังมีผลกระทบต่อการบริโภคโดยเฉพาะสินค้าบาป แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการคล้ายล็อกแล้วก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้ว ถือเป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อย่างไรก็ดี ภาพรวมการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในเดือน มิ.ย. 2563 เก็บได้ 2.97 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.41 หมื่นล้านบาท หรือ 44.83% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.9 หมื่นล้านบาท หรือ 38.98% และคาดว่าในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2563 กรมสรรพสามิตจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายทุกเดือน

บทความแนะนำ