สรรพสามิตเรียกถกใหญ่ลดภาษีรถยนต์50%

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:33 น.
สรรพสามิตเรียกถกใหญ่ลดภาษีรถยนต์50%
สรรพสามิตเรียกฝ่ายที่เสนอลดภาษีรถยนต์ 50% และฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย มาถกร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ในวันที่ 28 พ.ค.นี้ เวลา 14.30 กรมได้เชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เสนอการลดอัตราจัดเก็บภาษีรถใหม่ 50% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ยอดขายรถใหม่ปีนี้ ลดลงอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน มาหารือรายละเอียด

พร้อมกันนี้ กรมได้เชิญตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ที่ได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านกรณีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้กรมสรรพสามิตรถภาษีรถยนต์ 50% กับกรมในวันที่ 27 พ.ค. 2563 ให้มาร่วมประชุมในวันที่ 28 พ.ค. นี้ด้วย เพื่อกรมสรรพสามิตจะได้รับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

"กรมได้รับหนังสือร้องเรียนของสมาคมรถมือสองแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเชิญทั้งฝ่ายที่เสนอให้ลดภาษี และไม่ต้องการให้ลดภาษี มาประชุมร่วมกันครั้งเดียวกันเลยที่กรมสรรพสามิต ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไร พรุ่งนี้จะมีการแถลงอีกครั้ง ซึ่งกรมสรรพสามิตต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่าย" นายพชร กล่าว

ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เห็นว่าข้อเสนอการลดภาษีรถยนต์ภาษี 50% เป็นข้อเสนอที่ให้ภาครัฐนำภาษีของประชาชนมาอุดหนุนอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ในช่วงภาวะวิกฤติที่ทุกๆ อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น ทางสมาคมฯ เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง การนำเสนอขอเรียกร้องดังกล่าวถือว่าเป็นการนำเสนอข้อเรียกร้องที่ขาดซึ่งความสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเป็นการซ้ำเติมอุตสาหกรรมข้างเคียงอย่างรุนแรง ดังที่เคยเกิดขึ้นกับนโยบายรถยนต์คันแรกในปี 2555

หากภาครัฐให้การสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว นอกจากจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนเงิน 40,000-100,000 บาทต่อคันแล้ว ข้อเสนอดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าของรถยนต์ใช้แล้วที่หมุนเวียนในอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจะเกิดภาวะขาดทุนจากมูลค่าของสินค้าคงคลังที่ลดลงอย่างรุนแรง เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดในปี 2555 ที่มีผู้ประกอบการในธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วต้องล้มหายตายจากไปกว่า 30% และถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ประสบความยากลำบากในวิกฤตินี้ด้วย

บทความแนะนำ