"บิ๊กตู่"ตั้งปลัดกระทรวงคลังเป็นประธานดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด

วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 14:23 น.
"บิ๊กตู่"ตั้งปลัดกระทรวงคลังเป็นประธานดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด
นายกฯตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ระบาด ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อให้การช่วยเหลือทั่วถึงและโปร่งใส

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และปลัดกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องอีก 9 กระทรวง ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านการติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้องมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน การตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ วิเคราะห์จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

การกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินมาตรการชดเชยรายได้ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมทั้งเสนอแนะกลไกและขั้นตอนการดำเนินงานที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาอย่างแท้จริงต่อนายกรัฐมนตรี หรือศูนย์ปฎิบัติด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน

ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูล รวมทั้งจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการชุดนี้