เช็กกันที่นี่ มาตรการแบงก์ช่วยลูกค้าเจอโควิด

วันที่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 16:45 น.
เช็กกันที่นี่ มาตรการแบงก์ช่วยลูกค้าเจอโควิด
แบงก์ชาติแจงแบงก์พาณิชย์ช่วยลูกค้าโควิดไปแล้วกว่า 4.8 แสนล้านบาท ร่วม 4 แสนราย

นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างต่อเนื่องนั้น พบว่า เมื่อมาตรการมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีสถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ครอบคลุมสินเชื่อบ้าน ธุรกิจ SMEs สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นมา สถาบันการเงินช่วยลูกหนี้ไปแล้ว 480,000 ล้านบาท เป็นจำนวนกว่า 4 แสนราย ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดย ธปท. ได้รวมรวมมาตรการและช่องทางการติดต่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเพื่อให้ลูกนี้สามารถไปติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในส่วนของบริษัทลิสซิ่งเมื่อได้รับ soft loan จากภาครัฐแล้ว ทางบริษัทลิสซิ่ง และ ธปท. เห็นร่วมกันที่จะมีการพิจารณาช่วยเหลือลูกหนี้โดยเร็วต่อไป