สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดตั้งกองทุน 50 ล้านเหรียญ ช่วยคนโดนโควิด

วันที่ 02 เม.ย. 2563 เวลา 14:00 น.
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดตั้งกองทุน 50 ล้านเหรียญ ช่วยคนโดนโควิด
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดตั้งกองทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดตอกย้ำพันธกิจ Here for good ประกาศตั้งกองทุนมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

กลุ่มธนาคารฯ จะบริจาคเงินจำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ทันที เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากการแพร่ระบาดในประเทศที่ได้รับผลกระทบในระดับสูง โดยในระยะกลางได้จัดสรรงบประมาณอีก 25 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยภาคส่วนต่างๆ ในการฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากระบาดของไวรัสนี้ โดยกองทุนดังกล่าวจะมาจากเงินบริจาคที่จะได้รับจากพนักงานและผู้บริจาคอื่นๆ และธนาคารจะสมทบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 50 ล้านเหรียญสหรัฐของกองทุน ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มธนาคารฯ จะร่วมบริจาคด้วยเงินส่วนตัวเพื่อเข้ากองทุนนี้อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในบางประเทศและในระดับภูมิภาคได้ร่วมบริจาคเป็นจำนวน 1.85 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

นอกจากนี้ กลุ่มธนาคารฯ ได้เปิดตัวโครงการช่วยเหลือธุรกิจและดูแลความเป็นอยู่ของลูกค้า ตลอดจนพนักงานกว่า 84,000 คนทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารฯ ได้ประกาศตั้งงบ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้เงินกู้ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า/ส่งออก และเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ธุรกิจที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าและให้บริการ เพื่อช่วยฝ่าวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งให้การช่วยเหลือธุรกิจที่เปลี่ยนสายการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่ช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดโรคไวรัส

บริษัทที่เข้าข่ายจะได้รับการสนับสนุนนี้ ได้แก่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายในธุรกิจด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงบริษัทที่อยู่ในธุรกิจอื่นๆ ที่อาสาจะนำกำลังการผลิตของตนมาใช้ผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ต่างๆ โดยสินค้าที่อยู่ในขอบข่าย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์และอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐจะมีการแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

นางสาวจูดี้ ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า “ธนาคารจะนำเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มอบแก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเร่งด่วนในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน กองทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเพื่อให้ทุกภาคส่วนฟื้นตัวกลับมาได้ในอนาคต ซึ่งกองทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐนี้เป็นงบเพิ่มเติมจากงบประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐที่กลุ่มธนาคารฯ ได้แสดงเจตจำนงค์จะสนับสนุนธุรกิจที่มีเป้าหมายจะแก้ปัญหาโรคระบาดนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียมากว่า 160 ปี เรากำลังเผชิญสถานการณ์นี้ร่วมกัน และเราจะทุ่มเทศักยภาพและความสามารถของเราเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวและเพื่อความก้าวหน้าของสังคม”