สรรพากรยืดเวลาชำระภาษีบุคคลจาก31 มี.ค. เป็น 31 ส.ค. แล้ว

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 20:24 น.
สรรพากรยืดเวลาชำระภาษีบุคคลจาก31 มี.ค. เป็น 31 ส.ค. แล้ว
สรรพากรแจ้งไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียภาษี เพราะยืดเวลาการเสียไปให้ถึง 31 ส.ค. นี้ ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

ตามที่มีประชาชนบางส่วนมีความกังวลว่าจะต้องออกจากบ้านมาเพื่อยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใน 31 มีนาคม 2563 นั้น

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสรรพากรยึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี รวมถึงเจ้าหน้าที่สรรพากรเองเป็นสำคัญ เพื่อคลายความกังวลและภาระการเดินทางของผู้เสียภาษีจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ เพื่อมายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงได้มีการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว

ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน สำนักงานสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศยังคงเปิดให้บริการอยู่ตามปกติ อย่างไรก็ตามกรมสรรพากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancting) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้เสียภาษีอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีทุกท่านใช้บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เช่น การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบ e-Filing หรือ Mobile Application RD Smart Tax แทนการมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยตนเอง

กรมสรรพากรขอยืนยันอีกครั้งว่า เรายึดถือความปลอดภัยของผู้เสียภาษี เจ้าหน้าที่และครอบครัวของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ ในการร่วมป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ