ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผล 1 เมษายน นี้

วันที่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 16:53 น.
ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผล 1 เมษายน นี้
ธ.ก.ส. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ บรรเทาความเดือดร้อน ลูกค้า จากไวรัส COVID-19 และภัยแล้ง

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภัยแล้ง ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ 6.750% ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 6.625% ต่อปี

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลง 0.05-0.35% ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร