กสิกรไทยปิดอีก6สาขาพบลูกค้าติดโควิด-19

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 08:55 น.
กสิกรไทยปิดอีก6สาขาพบลูกค้าติดโควิด-19
กสิกรไทยสั่งปิดสาขารายวัน สองวันปิดไป 6 สาขา หลังพบลูกค้าที่มาใช้บริการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2563 ธนาคารกสิกรไทย ได้ประกาศปิดสาขาของธนาคาร 3 สาขา เนื่องจากพบว่าลูกค้าที่มาใช้บริการติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ประกอบด้วย

1. ประกาศปิดสาขาตลาดเจ้าพระยา บางใหญ่ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 มี.ค. 2563 ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานสาขาติดเชื้อโรค COVID-19

2. ประกาศปิดสาขาบ้านโป่ง และศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 มี.ค. 2563 ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานสาขาติดเชื้อโรค COVID-19

3. ประกาศปิดสาขาสีลม ซอย1 (อาคารซิลลิค เฮ้าส์) ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 - 27 มี.ค. 2563 ค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานสาขาติดเชื้อโรค COVID-19

ก่อนหน้านี้ วันที่ 25 ธนาคารกสิกรไทย สั่งปิด 3 สาขา ประกอบด้วย

1. ประกาศปิดสาขาถนนติวานนท์ (แคราย) ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25-27 มี.ค. 63 ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานสาขาติดเชื้อโรค COVID-19

2. ประกาศปิดสาขา บ่อวิน และสาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25-27 มี.ค. 63 ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานสาขาติดเชื้อโรค COVID-19