ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผล 14 ก.พ.2563

วันที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 17:53 น.
ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผล 14 ก.พ.2563
ธ.ก.ส. ลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยปรับลด MLR MRR ลง 0.125% ต่อปี และ MOR ลง 0.25% ต่อปี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ สำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ 6.875% ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 6.75% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร MLR จากเดิม 5.00% ต่อปี ลดลง 0.125% เหลือ 4.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล MOR จากเดิม 6.75% ต่อปี ลดลง 0.25% เหลือ 6.50% ต่อปี?

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล นิติบุคคล ราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดลง 0.05-0.20% ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร มีผล 14 ก.พ.2563

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต