2 ยักษ์ทุ่มเงินซื้อหุ้นคืน กู้ความเชื่อมั่นจากพิษโคโรนา

วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 19:15 น.
2 ยักษ์ทุ่มเงินซื้อหุ้นคืน กู้ความเชื่อมั่นจากพิษโคโรนา
ทนไม่ไหวราคาหุ้นต่ำเกินพื้นฐานหลังเจอไวรัสโคโรนาเล่นงาน ช.การช่าง ประกาศซื้อหุ้นคืน 3 พันล้านบาท ศุภาลัย เอาด้วย ทุ่ม 2 พันล้าน

หลังตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงหนักจากผลกระทบไวรัสโคโรนา ทำให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีสภาพคล่องคงเหลือได้ทะยอยประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือเรียกง่ายๆ ว่าซื้อหุ้นคืนในกระดาน เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks)

โดยวันนี้ (30 ม.ค.)มี บริษัท ช.การช่าง (CK) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 169,389,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกิน 10 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ระยะเวลาซื้อหุ้นคืน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

ด้านบริษัท ศุภาลัย ( SPALI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 ม.ค.ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จำนวน 120 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 5.6% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.-11 ส.ค.63

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร SPALI ให้เหตุผลในการซื้อหุ้นคืนว่า เนื่องจากราคาตลาดที่เป็นอยู่ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมาก การซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น และเพื่อสะท้อนถึงสถานะทางการของบริษัทที่มั่นคง ทั้งนี้ ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท โดยข้อมูลจากงบการเงินสอบทานตรวจสอบงวดล่สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 29,911 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต