ธอส.ปั๊มสินเชื่อ9หมื่นล้านบาท ดอก0%กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 13:11 น.
ธอส.ปั๊มสินเชื่อ9หมื่นล้านบาท ดอก0%กระตุ้นเศรษฐกิจ
ธอส.จัดให้ช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ โปรสินเชื่อ 0% เร่งปล่อยเต็มที่ภานในสิ้นปีนี้ 9 หมื่นล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารจะออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีที่อยู่อาศัย รวมถึงเป็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชะลอ โดยมีวงเงินสินเชื่อ 9 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อ 3 ประเภท โดยจะปล่อยให้หมดภายในครึ่งปี 2563

สินเชื่อประเภทแรกวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้ให้ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3.5 หมื่นบาทต่อเดือน กู้ซื้อบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก และในเดือนที่ 37-42 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อทำให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 3.5% จาก 4%สินเชื่อประเภทที่สองวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 3.5 หมื่นบาทต่อเดือน กู้ซื้อบ้านเกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก และในเดือน37-42 จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% เพื่อทำให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 3.75% จาก 4.2%

สินเชื่อประเภทที่สาม ธอส. จะออกสลากออมทรัพย์วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ 2.65-2.77%

นอกจากนี้ ธอส. ยังมีโครงการปรับโครงสร้างหนี้ข้าราชการวงเงิน 8,300 ล้านบาท หรือ 1 หมื่นราย ผ่อนครึ่งเดียวเป็นเวลา 6 เดือน โดยนำไปตัดเงินต้นทั้งหมด โดยมีการยกเว้นดอกเบี้ยให้ด้วย เพื่อที่จะข้าราชการนำเงินที่เหลือจากการผ่อนชำระหนี้อีกครึ่งไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมาตรการทั้งหมดจะเสนอให้คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบภายในเดือนนี้

นายอุตตม สาวนาย รมว.คลัง เปิดเผยหลังจากตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ ธอส. ว่า ได้ข้อให้ดำเนินการใน 3 เรื่อง ในเรื่องแรกคือการเร่งให้สินเชื่อเพื่อให้ประชาชนมีบ้านอยู่อาศัย เรื่องที่สองให้ ธอส. ช่วยดูแลเศรษฐกิจ เพราะภาคอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการจ้างงาน ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างทั้งรายกลางรายเล็ก ดังนั้น ธอส. จะมีบทบาทประคองดูแลเศรษฐกิจ ด้วยมาตรการใหม่ๆ ออกมา และติดตามมาตรการของเดิมที่ออกไปแล้วขยายผลให้ได้มากที่สุด

สำหรับเรื่องที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อบริหารข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการให้สินเชื่อบริการกับ 3.7 ล้านราย และพัฒนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าของธนาคารด้วย