ซีพีเอฟ เผยกำไรบริษัทย่อย"CPP"ในฮ่องกงสูงกว่าคาดการณ์

วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:18 น.
ซีพีเอฟ เผยกำไรบริษัทย่อย"CPP"ในฮ่องกงสูงกว่าคาดการณ์
CPP รายงานตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง คาดปี 62 มีกำไรเบื้องต้น 330-350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อานิสงส์ราคาหมูเพิ่มสูงขึ้นในประเทศเวียดนาม

นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท ซี.พี.โภคภัณฑ์ จำกัด (C.P. Pokphand Co., Ltd.) หรือ CPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 52.24 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว (หรือคิดเป็นร้อยละ 49.74 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว) และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) เปิดเผยข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มผลกำไรเชิงบวก (Positive Profit Alert)ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ HKEX

ทั้งนี้ CPP รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ระบุว่า ในปี 2562 บริษัทมีประมาณการณ์ผลกำไรเบื้องต้นที่ 330-350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยราคาสุกรเพิ่มสูงขึ้นในประเทศเวียดนาม เทียบกับปี 2561 ที่กำไรได้ 282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ