เปิดรับผอ.ออมสินคนใหม่เร่งสางงบกระตุ้นศก.

วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 18:58 น.
เปิดรับผอ.ออมสินคนใหม่เร่งสางงบกระตุ้นศก.
ธนาคารออมสินเร่งสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ ให้เสร็จภายในเดือน ก.พ. นี้

ธนาคารออมสิน ได้ประกาศเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2562 ผ่านสื่อต่างเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วให้ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20-31 ม.ค. 2563 หรือ เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

แหล่งข่าวคณะกรรมการ ธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ต้นเดือน ก.พ. 2563 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่จะมีการประชุม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และเรียกสัมภาษณ์เพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารธนาคารออมสิน เพื่อให้เป็นธนาคารแห่งการออม และเป็นธนาคารเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คาดว่า จะได้รายชื่อผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ภายในเดือน ก.พ. 2563 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารธนาคารออมสินเห็นชอบ และส่งเรื่องให้ รมว.คลัง อนุมัติโดยที่ไม่ต้องเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ รมว.คลังจะอนุมัติ จะต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสียก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติ ของการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารของรัฐ ต้องได้รับการเห็นชอบจาก ธปท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่

"คณะกรรมการธนาคารออมสิน ต้องการให้สรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินใหม่โดยเร็ว เพื่อมารับงานต่อจากผู้อำนวยการปัจจุบัน เพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้เงินของธนาคารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง" แหล่งข่าว กล่าว

แหล่งข่าว คาดว่าจะมีทั้งคนในและคนนอกสนใจสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทำให้กรรมการสรรหาได้มีโอกาสเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาบริหารธนาคารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิขของประเทศ