ธอส.ใจใหญ่ลดดอกเบี้ยกู้บ้าน0.125%ต่ำสุดในตลาด

วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 17:19 น.
ธอส.ใจใหญ่ลดดอกเบี้ยกู้บ้าน0.125%ต่ำสุดในตลาด
คนกู้บ้านเฮ ธอส.ประกาศลดดอกเบี้ยกู้บ้านลงอีกต่ำที่สุดกว่าทุกธนาคาร มีผล 13 พ.ย. นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ำที่สุดในตลาด ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย MLR ลดลงเหลือ 6.000% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MRR ลดลงเหลือ 6.500% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย MOR ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ปรับลดลง 0.10-0.25% ต่อปี มีผลวันที่ 13 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

ขณะที่มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศที่มีราคาซื้อขาย ไม่เกิน 3 ล้านบาท หลังเปิดรับยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2562 เป็นต้นมา ล่าสุด ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562 ยื่นคำขอกู้แล้วจำนวน 4,980 ราย วงเงิน 10,370 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันการเงินทยอยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากหลังจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ 1.25% เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยสถาบันการเงินที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยประกอบด้วย

ธนาคารกรุงไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ลง 0.25% ต่อปี จากอัตรา 6.275% ต่อปี เหลืออัตรา 6.025% ต่อปี และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% ต่อปี ยกเว้นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% จากปัจจุบันที่ 6.25% เป็น 6.00% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มลูกค้าของธนาคารใช้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับลูกค้านิติบุคคลลง 0.07%-0.25% ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป โดยธนาคารกรุงเทพยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาในขณะนี้

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ลง 0.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ซึ่งเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ของธนาคารพาณิชย์ เหลือ 6.00% ต่อปี จากอัตราเดิม 6.125% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% มาอยู่ที่ 6.87% พร้อมกันนี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะสภาพคล่องในระบบการเงินในปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน ประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเท่ากัน 0.125% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ลดลงจาก 6.87% เหลือ 6.745% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR (Minimum Lending Rate) ปรับลดลงจาก 6.50% เหลือ 6.375% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารออมสินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.125% มีผลวันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต