ชิมช้อปใช้ เนื้อหอมไม่จางแห่ตื่นจองเต็มล้านก่อนตีสาม

วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 08:49 น.
ชิมช้อปใช้ เนื้อหอมไม่จางแห่ตื่นจองเต็มล้านก่อนตีสาม
แห่ลงทะเบียนมาตรการ "ชิมช้อปใช้" วันที่ 6 ยังทุมสถิติเต็ม 1 ล้านคน 02.53น วันนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ช้อปจริง 1.5 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากตื่นรอวันใหม่ที่ 28 ก.ย. 2562 เมื่อเวลา 00.01 น. ประชาชนจำนวนมากได้เข้าเว็บชิมช้อปใช้ เพื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์มาตรการ "ชิมช้อปใช้" ได้เงินวงเงินเที่ยว 1,000 บาท ซึ่งเป็นวันที่ 6 ที่เปิดให้จองสิทธิ์ โดยเวลาผ่านไปแค่ 02.53 น. หรือ ตีสามของวันนี้ ระบบก็บอกว่ามียอดการจองสิทธิ์เต็ม 1 ล้านคนแล้ว โดยเต็มไวกว่าวันที่ 27 ก.ย. ที่เต็ม 1 ล้านเมื่อเวลา 02.56 น

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ยอดเต็ม 1 ล้านคน ในช่วงเวลา 05.40 น. วันที่ 25 ก.ย. เต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่ 06.18 น. วันที่ 24 ก.ย. เต็ม 1 ล้านคน ตั้งแต่ 08.11 น. และวันแรก 23 ก.ย. ครบ 1 ล้านคน เวลา 13.43 น.โดยเป้าหมายการลงทะเบียนจำนวน 10 ล้านคน วันละ 1 ล้านคน หากเป็นเช่นนี้ คาดว่าอีก 4 วัน ก็จะมีผู้มาลงทะเบียนจองสิทธิ์เต็ม 10 ล้านคน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า มีผู้สนใจลงทะเบียนชิมช้อปใช้จำนวนมาก โดยเมื่อถึงเวลาลงทะเบียนวันใหม่มีคนกดลงทะเบียนเข้ารอคิวถึง 7 แสนราย ทำให้ระบบมีความล่าช้าในบางช่วง อย่างไรก็ตามธนาคารได้มีการเฝ้าระวังการลงทะเบียนตลอดเวลา ทันทีที่ทราบว่าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าลงทะเบียนและเกิดความล่าช้านั้น ธนาคารเร่งขยาย Bandwidth ของช่องทางลงทะเบียนเพิ่มอีก 100% และปรับปรุงประสิทธิภาพของ Website เพื่อให้เกิดความรวดเร็วโดยทันที รวมทั้งมีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ และยังคงมีความมั่นใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ให้มีความปลอดถัยขั้นสูงสุด

ด้ายนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าว่า วันที่ 27 ก.ย. 2562 เป็นวันแรกที่ผู้จองสิทธิชิมช้อปใช้เริ่มใช้วงเงิน 1,000 บาท ท่องเที่ยวได้ในจังหวัดที่เลือกไว้ โดยมีผู้จองสิทธิ์ในวันที่ 23 ก.ย. มีผู้ผ่านสิทธิ์ 8 แสนคน และผู้ที่จองสิทธิ์วันที่ 24 ก.ย. มีผู้ได้สิทธิ์อีกประมาณ 7.5 แสนราย ทำให้วันนี้มีผู้ได้สิทธิ์เริ่มใช้วงเงินท่องเที่ยวได้ 1.5 ล้านราย

สำหรับประชาชนเมื่อลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการแล้ว จะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้สิทธิ์หลังได้รับ SMS 1 วัน สำหรับ G-Wallet กระเป๋า 1 ใช้ได้กับร้านขายสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการทุกประเภทในจังหวัดที่ได้เลือกไว้เมื่อลงทะเบียน และสำหรับ G-Wallet กระเป๋า 2 ใช้ได้กับร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าท้องถิ่น บริการที่พัก และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน โดยมีเงื่อนไขแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่

1) หากเริ่มใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋าที่ 1 จะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

2) หากเริ่มใช้สิทธิ์เฉพาะ G-Wallet กระเป๋า 2 จะสามารถใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 2 ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่จะถูกตัดสิทธิ์ G-Wallet กระเป๋า 1 ไม่สามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทได้

3) หากไม่เริ่มใช้สิทธิ์ทั้ง 2 กระเป๋า จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ได้อีก

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทยอยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2562 และสามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมจับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2562 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2562

นายลวรณ กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมมาตรการแล้วทั้งสิ้น 1.5 แสนร้านค้า โดยจะขยายเวลาให้ร้านค้ามาร่วมลงทะเบียนถึงวันที่ 15 ต.ค. นี้ มีเป้าหมายเพิ่มให้ได้อีก 2 หมื่นร้านค้า รวมเป็นทั้งหมด 1.7 แสนร้านค้า