บล.ฟินันเซีย เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาการลงทุน

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 20:08 น.
บล.ฟินันเซีย เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาการลงทุน
ตั้งเป้ามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 7,000 ล้านบาท เจาะกลุ่มคนรวย 

นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัวบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบครบวงจร หรือ ‘Wealth Management’ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนให้แก่ลูกค้ากลุ่มผู้มีเงินลงทุนสูง หรือ ไฮเน็ต เวิร์ธ ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงสภาวะของตลาดหุ้นที่มีความผันผวนมากและเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย บริษัทจึงได้จัดตั้งฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า เพื่อเป็นตัวช่วยตอบโจทย์การลงทุนในยุคปัจจุบันให้ง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯเน้นไปที่การจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกระจายความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ หุ้น รวมไปถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทางฝ่ายฯมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือต่างๆช่วยในการคัดเลือกประเภทสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับทุกระดับความเสี่ยงตามความต้องการของนักลงุทน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีครบทุกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าในทุกระดับความเสี่ยง มีช่องทางลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวม ตราสารหนี้ และกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งภายในสิ้นปี 62 นี้ ตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ 7,000 ล้านบาท

ปัจจุบันฟินันเซีย มีการให้บริการแบบครบวงจรพร้อมเป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)ชั้นนำของประเทศไทยกว่า 21 บลจ.โดย แบ่งการให้บริการบัญชีซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และการให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Selling Agent) ที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกประเภท