TPIPP สนประมูลโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 18:15 น.
TPIPP สนประมูลโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา
ตั้งเป้ารายได้ปี 62 หมื่นล้านบาท วางแผนธุรกิจในอนาคต ขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าขยะต่อเนื่อง ย้ำมีความพร้อมและชำนาญ

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าซื้อซองประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด (TOR) โดยมีความสนใจเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะมากขึ้น โดยร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ฉบับใหม่ สำหรับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15-20 ปี ได้เพิ่มการสนับสนุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะเป็น 900 เมกะวัตต์ จาก 500 เมกะวัตต์ บริษัทฯจึงวางแผนธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นลงทุนขยายโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและความชำนาญ

บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปี 2562 นี้ 10,000 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีรายได้ 7,915 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ได้บันทึกรายได้ 5,211 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะรวม 180 เมกะวัตต์ ให้มีประสิทธิภาพสูงในระดับ 95%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) 5 ตัว เพื่อใช้ทดแทน Boiler ตัวอื่นในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันได้ติดตั้ง Boiler แล้ว 2 ตัว และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอีก 3 ตัว คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในช่วงกลางปี 2563 เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย 2562) ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผล 840 ล้านบาท มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 กันยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้

“บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับความต้องการใช้เงินลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตที่มีศักยภาพ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการต่างๆหลายโครงการ” นายภัคพล กล่าวเสริม