ธปท.หนุนตั้งกรรมการร่วมดูแลค่าบาท

  • วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 19:06 น.

ธปท.หนุนตั้งกรรมการร่วมดูแลค่าบาท

ผู้ว่า ธปท. เห็นด้วยตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลค่าเงินบาท เชื่อ กนง. ไม่ถูกแทรกแซงให้ลดดอกเบี้ย

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดูแลเสถียรภาพด้านการเงินการคลังของประเทศ ซึ่งจะมีคลัง ธปท. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นคณะกรรมการ เนื่องจากเศรษฐกิจมีหลายด้านที่ต้องประสานกัน ซึ่งคณะกรรมการนี้ จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการตัดสินใจลดหรือขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย

ด้านนายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง เปิดเผยว่า เห็นด้วย การตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อดูแลเสถียรภาพด้านการเงินการคลังของประเทศ เพราะเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ทำให้รัฐบาลต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดนี้ ไม่ควรมีตัวแทนจาก ธปท. เพราะ ธปท. เป็นองค์กรอิสระ อาจจะถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินนโยบายทางการเงิน ไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หากต้องมีตัวแทน ธปท. เข้าไปนั่งเป็นกรรมการจริง ธปท. จะต้องมีความเข้มแข็ง และมีจุดยืนที่ชัดเจน ในการดำเนินนโยบายการเงินที่เป็นอิสระ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยกรรมการที่มาจากรัฐ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ