คลังเผย8 เดือนอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ 2.135 ล้านล้านบาท

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 11:39 น.

คลังเผย8 เดือนอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ 2.135 ล้านล้านบาท

กรมบัญชีกลางรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 8 เดือน มีการใช้จ่ายเงินแล้ว 2,135,710 ล้านบาท เกินกว่าเป้า 1.86%

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ในช่วง 8 เดือนแรก (1 ต.ค. 61 – 31 พ.ค. 62) มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว จำนวน 2,135,710 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 71.19% สูงกว่าเป้าหมาย 1.86%

ทั้งนี้แบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,726,175 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,355,537 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.28% สูงกว่าเป้าหมาย 0.95%

ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 409,009 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,352 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.65% สูงกว่าเป้าหมาย 5.22%

นอกจากนี้ ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 193,021 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56.66% ของวงเงินงบประมาณ 340,640 ล้านบาท

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางยังคงติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านทีมเร่งรัดของกรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษาและได้กำชับให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ป้องกันไม่ให้งบประมาณของหน่วยงานถูกพับไป ซึ่งที่ผ่านมานายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ