สรรพากรถกแบงก์เว้นเก็บภาษีดอกเบี้ยไม่เกิน2หมื่นบาท

  • วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 19:02 น.

สรรพากรถกแบงก์เว้นเก็บภาษีดอกเบี้ยไม่เกิน2หมื่นบาท

กรมสรรพากรเร่งถกสมาคมธนาคารไทย หาวิธีปฏิบัติยกเว้นเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 2 หมื่นบาท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกที่สุด

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 เม.ย. นี้ กรมสรรพากรจะประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อรับฟังข้อเสนอนำมาสรุปแนวทางให้ผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ยินยอมส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเจ้าของบัญชีจะต้องมาแสดงความยินยอม แต่ต้องหาวิธีอย่างให้การแสดงความยินยอมได้รับความสะดวกที่สุด

ก่อนหน้านี้ กรมสรรพากรออกมาชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กรมสรรพากรยังคงใช้เกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปียังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม

ทั้งนี้ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 344) ลงวันที่ 4 เม.ย. 2562 ซึ่งกรมสรรพากรประกาศล่าสุดนั้น เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการนำส่งข้อมูล จากเดิมที่ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเมื่อได้รับดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเกิน 2 หมื่นบาท เพื่อให้ธนาคารทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากร

สำหรับของใหม่เปลี่ยนเป็นการให้ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารที่ตนเองมีเงินฝากอยู่ ว่ายินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินให้แก่กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีของทุกธนาคาร ซึ่งกรมสรรพากรจะได้ส่งข้อมูลผู้ได้รับ ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เกินกว่า 2 หมื่นบาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป

ข่าวอื่นๆ