สนช.เห็นชอบให้บังคับใช้ "กฎหมายเก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์"

  • วันที่ 04 ธ.ค. 2561 เวลา 16:49 น.

สนช.เห็นชอบให้บังคับใช้ "กฎหมายเก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์"

สนช.มีมติเอกฉันท์ 139 เสียง ผ่านร่างกฎหมายเก็บภาษีแม่ค้าออนไลน์ โอนเงินเกิน 3,000 ครั้งต่อปีเจอสรรพากรตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 139 เสียงเห็นสมควรให้ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นว่าด้วยการชำระเงินภาษีผ่านทางช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ มาตรา 3 ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมาต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมี.ค.ของทุกปี ถ้าธุรธรรมลักษณะเฉพาะนั้นเป็นธุรกรรมลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ได้แก่ 1.ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป 2.ฝากหรือรับโอนทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ในฐานประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ กล่าวว่า เป็นการให้การเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระบุให้กรมสรรพากรพิจารณาการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืนและไม่สร้างภาระทางภาษีในอนาคต รวมถึงต้องการยกระดับธุรกิจแบบเอสเอ็มอีด้วย

รมช.คลัง กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เจาะจงเก็บภาษีเฉพาะผู้ค้าออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ เพราะจากตัวเลขของกลุ่มที่ใช้แรงงาน อายุ 30 – 39 ปีที่มี 10.7 ล้านคน พบว่าเป็นผู้มีเงินเดือนประจำ 8.2 ล้านคน ยื่นเสียภาษี 5.2 แสนราย และไม่มีระบบเงินเดือน 2.5 ล้านคน ยื่นเสียภาษี 3.1 แสนคน ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เงินสดของประชาชน อีกทั้งผลดีของร่างกฎหมายคือช่วยตรวจสอบ และป้องปรามกลุ่มธุรกิจสีเทาได้ด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ