บุหรี่นอกขอซื้อกิจการโรงงานยาสูบไทย

วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 07:30 น.
บุหรี่นอกขอซื้อกิจการโรงงานยาสูบไทย
บริษัทบุหรี่ในต่างประเทศเสนอคลัง ขอซื้อกิจการโรงงานยาสูบของไทย

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศรายใหญ่ ได้เข้าพบหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และผู้บริหารคลัง ซึ่งทางกลุ่มบริษัท เจที ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมกิจการกับการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) โดยขอซื้อหุ้นขั้นต่ำ 35-100% เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาหลังจากอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ ยสท.ประสบปัญหายอดขายตกลงมาก และการใช้กำลังผลิตโรงงานแห่งใหม่ก็ใช้ได้ไม่เต็มที่ ทำให้ไม่คุ้มค่าการลงทุน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท เจที ร่วมทุนกับบริษัทบุหรี่ทั่วโลกกว่า 140 ประเทศ จึงเชื่อมั่นว่าการร่วมทุนกับ ยสท.จะส่งผลดีทั้งทำให้รัฐบาลได้เงินจากการร่วมทุนไปพัฒนาประเทศทันที รวมถึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ ยสท. และช่วยชาวไร่จำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่ ยสท.ลดโควตาการซื้อใบยาสูบเหลือเพียง 50% จากที่เคยรับซื้อก่อนหน้านี้

“รมว.คลัง ได้บอกให้ทางกลุ่มเจทีหารือการเข้าร่วมกิจการกับ ยสท.ได้โดยตรง เพราะตอนนี้เป็นองค์กรนิติบุคคลแล้ว และกฎหมายก็เปิดให้ผู้ร่วมทุนได้” แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท เจที ยังได้เสนอคลังปรับปรุงอัตราภาษีบุหรี่ใหม่ที่เก็บตามปริมาณ 1.20 บาท/มวน และตามมูลค่า 20% ของบุหรี่ที่ราคาไม่เกินซองละ 60 บาท และ 40% ของบุหรี่ขายซองเกิน 60 บาท โดยขอให้ขยับเส้นแบ่งราคาเป็น 75 บาท ซึ่งทาง รมว.คลัง ได้ให้ทางกรมสรรพสามิตพิจารณาความเป็นไปได้ ทั้งนี้บริษัท เจที ได้ทำหนังสือไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาข้อเสนอทั้งหมดด้วย