คลังโรดโชว์ลอนดอนเพิ่มลงทุนในไทย

วันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 08:15 น.
คลังโรดโชว์ลอนดอนเพิ่มลงทุนในไทย
คลังพบนักลงทุนลอนดอนโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 4.5% ด้านส่งออกที่แข็งแกร่งสวนทางสงครามการค้าโลก พร้อมชวนลงทุนตลาดหุ้นไทย

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหัวหน้าคณะจัดการประชุมพบปะนักลงทุนต่างชาติ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจมาเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ซึ่งในงานมีการบรรยายเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทย สถานการณ์การส่งออกของไทยภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย มีผู้นำเสนอจาก 4 หน่วยงาน

ทั้งนี้ นายวโรทัยได้นำเสนอถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนได้จากเศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ 4.8% ในครึ่งปีแรกของปี 2561 พร้อมทั้งมีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสูง ในขณะที่เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง มีอัตราการว่างงานต่ำ หนี้สาธารณะอยู่ในกรอบที่กำหนด และมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพียงพอ จึงทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยายตัวได้ที่ 4.5% (ประมาณการ ณ เดือน ก.ค. 2561)

นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอนโยบายสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เช่น ยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยให้สอดรับกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ขณะที่ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้เชิญชวนให้นักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาขยายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย โดยกล่าวว่า ในช่วงปี 2551-2560 มูลค่าโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ไทยขยายตัวเฉลี่ยในระดับสูงกว่า 20.4% ต่อปี อันเป็นผลมาจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ย 13.6% ต่อปี ประกอบกับมีบริษัทจดทะเบียนใหม่ (IPO) เพิ่มขึ้น และตลาดทุนไทยมีมูลค่าใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียน มีสภาพคล่องการซื้อขายสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นำหน้าประเทศสิงคโปร์นับตั้งแต่ปี 2555