ธกส.ทุ่ม8.7หมื่นล.พยุงราคาข้าว

วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 08:26 น.
ธกส.ทุ่ม8.7หมื่นล.พยุงราคาข้าว
อัดสินเชื่อรวบรวมผลผลิตและชะลอการขาย 3.5 หมื่นล้าน พร้อมเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวอีก 5.7 หมื่นล้าน ด้านรัฐช่วยจ่ายชดเชยต้นทุน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เห็นชอบเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/2562 ด้านการตลาด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดยจะสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรไม่เกิน 20 ล้านบาท วิสาหกิจชุมชน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือก เพื่อจำหน่าย แปรรูป วงเงิน 1.25 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ จะใช้เงินทุน ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี หรือเอ็มแอลอาร์ -1 (ปัจจุบัน เอ็มแอลอาร์ เท่ากับ 5%) ผู้กู้รับภาระดอกเบี้ยในอัตรา 1% รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร 3% ไม่เกิน 15 เดือน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-31 ธ.ค. 2562

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสินเชื่อแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 3 แสนบาท สหกรณ์การเกษตรรายละไม่เกิน 300 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท วิสาหกิจชุมชนรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกเหนียว ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 เป็นหลักประกัน วงเงินสินเชื่อ 2.25 หมื่นล้านบาท ค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกในยุ้งฉาง 3,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ ส่งมอบข้าวในกรณีที่มีการระบายข้าว 300 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส. รวม 2.58 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561-31 ธ.ค. 2562 รวมทั้งสนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวตันละ 1,500 บาท กรณีราคาข้าวเปลือกในตลาดต่ำกว่าราคาที่ให้สินเชื่อ ให้ ธ.ก.ส.พิจารณาขยายระยะเวลาไถ่ถอนและชำระคืนออกไปไม่เกิน 3 เดือน

ทั้งนี้ วงเงินจำนวน 8.7 หมื่นล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส.สำรองจ่าย และรัฐบาลชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีก 5.77 หมื่นล้านบาท