ภาษีสรรพสามิตหด ต่ำเป้าเฉียด3พันล.

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 08:24 น.

ภาษีสรรพสามิตหด ต่ำเป้าเฉียด3พันล.

ภาษีสรรพสามิตยังทรุดต่ำเป้าเฉียด 3,000 ล้าน ภาษีเหล้าเบียร์หด แต่รถยนต์เก็บได้เพิ่ม

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีสรรพสามิตเดือน พ.ค. 2561 ได้ 4.95 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,983 ล้านบาท คิดเป็น 5.7% เนื่องจากภาษีน้ำมัน เบียร์ สุรา และยาสูบ เก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ มีเพียงภาษีรถยนต์เท่านั้นที่เก็บได้เกินกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ ภาษีเบียร์ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 37.5% เพราะการชำระภาษีของผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากปริมาณการบริโภคโดยรวมลดลง ส่วนภาษีสุราต่ำกว่าเป้าหมาย 10.9% เนื่องจากปริมาณการบริโภคสุราโดยรวมต่ำกว่าประมาณการ และในช่วงเดือน เม.ย. 2561 มีการชำระภาษีสุราสีสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 2 ล้านลิตร ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการชำระภาษีสุราสีในเดือน พ.ค. 2561

ภาษียาสูบต่ำกว่าเป้าหมาย 6.4% เพราะผู้ประกอบการซื้ออากรแสตมป์ล่วงหน้าในเดือนนี้ลดลง จากปกติที่เคยชำระภาษีเฉลี่ยเดือนละ 1,455 ล้านบาท เหลือเพียง 324 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมการชำระภาษียาสูบในเดือนนี้ต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการ

สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของสินค้าทุกประเภทใน 8 เดือน ปีงบประมาณ 2561 จัดเก็บได้ทั้งสิ้น 3.71 แสนล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 1,287 ล้านบาท และต่ำกว่าเป้า 5,270 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ