ดันคนจนเป็นเอสเอ็มอี

  • วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 21:21 น.

ดันคนจนเป็นเอสเอ็มอี

ธนาคารออมสินจับมือสถาบันการศึกษาปั้นผู้มีรายได้น้อย เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สร้างรายได้เพิ่ม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ดำเนินโครงการฝึกอาชีพแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาผู้ประกอบการเอส เอ็มอี สตาร์ทอัพของไทย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี โดยมีเป้าหมายจะช่วยพัฒนาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ 1 ล้านรายภายในปี 2563 และทำให้นักศึกษากว่า 1 ล้านคนได้รับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ

ก่อนหน้านี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 40 แห่ง เมื่อรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 38 แห่ง จะเพิ่มเป็น 80 แห่ง ซึ่งสถาบันการศึกษาเหล่านี้จะมีการจัดทำหลักสูตรสร้างงาน สร้างอาชีพ ไปช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 14 หลักสูตร อาทิ หมอนวดแผนไทย ผู้ดูแลผู้สูงวัย ทำอาหาร ช่างซ่อมรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ แม่บ้าน ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้ลงทะเบียนจะมีรายได้เพิ่มไม่ต่ำกว่า วันละ 300 บาท เฉลี่ยทั้งปีเกิน 1 แสนบาท และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมยังสามารถเข้ามาขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับธนาคารได้อีกด้วย

ปัจจุบันธนาคารออมสินมีผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 3.3 ล้านราย และได้รับโอนผู้ลงทะเบียนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มอีก 1.3 ล้านราย รวมเป็นผู้ลงทะเบียนที่ต้องเข้าไปพัฒนา 4.6 ล้านราย และขณะนี้ได้นำร่องการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้ว 5-10 มหาวิทยาลัย แห่งละ 200-300 คน โดยออมสินจะใช้งบเข้าไปช่วยพัฒนารายละ 2,500 บาท ตลอดจนสนับสนุนนำทีมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นลงไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นอีก 400 ทีม เพื่อให้ความรู้ในการผลิตสินค้า ออกแบบ การทำตลาด การวางจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ข่าวอื่นๆ