ออมสินให้กู้คนจนอีกหมื่นล.

  • วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 07:50 น.

ออมสินให้กู้คนจนอีกหมื่นล.

ครม.อนุมัติโครงการ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน หลังเฟสแรก แห่กู้ฉุกเฉินหมื่นล้าน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อ ใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงิน 5,000 ล้านบาท ที่ ครม.อนุมัติไปก่อนหน้า เนื่องจากได้ อนุมัติสินเชื่อโครงการดังกล่าวใกล้เต็มวงเงินแล้ว

สำหรับโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2  มีวงเงินสินเชื่อรวม 1 หมื่นล้านบาท อนุมัติให้เงินกู้ต่อรายได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท ระยะเวลากู้ยืม 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกิน 0.85% ต่อเดือน มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

น.ส.กุลยา กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขชดเชยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่จะเกิดขึ้นไม่เกิน 40% หรือคิดเป็นวงเงินงบประมาณไม่เกิน 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ก็จะได้รับการชดเชยหนี้เสียในลักษณะเดียวกัน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือน ก.พ. 2561 มีผู้ขอสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์) 450 ราย ใน 66 จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 294 ราย ใน 60 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ ได้เปิดดำเนินการแล้ว 181 ราย ใน 51 จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อ แล้ว 144 ราย ใน 48 จังหวัด

ด้านการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 2.28 แสนราย เป็นเงิน 1.01 หมื่นล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2561 มียอดสินเชื่อ อนุมัติสะสม 1.02 หมื่นบัญชี รวมเป็นเงิน 273 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ