เศรษฐกิจขยายตัวดี คลังเร่งทำงบสมดุล

วันที่ 06 มี.ค. 2561 เวลา 06:56 น.
เศรษฐกิจขยายตัวดี คลังเร่งทำงบสมดุล
เศรษฐกิจไทยส่อแวว ฟื้นตัวดี คลังคาดทำงบสมดุลได้ภายใน 5-10 ปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลครั้งแรกของปี 2561 โดยหารือร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บรายได้ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถึงแนวทางการทำให้งบประมาณของประเทศเข้าสู่ภาวะสมดุล

นายสมชัย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นและภาครัฐมีการลงทุนต่อเนื่องจากการทำงบประมาณขาดดุล ส่วนบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเริ่ม ฟื้นตัวและการส่งออกก็ขยายตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้น คลังต้องเร่งดำเนินการส่งสัญญาณทำ งบประมาณเข้าสู่สมดุลในระยะปานกลางและระยะยาว หรือระยะ 5-10 ปี ไม่ใช่เป็นเรื่องระยะสั้นทำได้ 1-2 ปี เพื่อให้เอกชนกลับมาเป็นตัวหลักขับเคลื่อนเศ รษฐกิจ ซึ่งการทำงบประมาณสมดุลต้องลดรายจ่ายและเก็บรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล ใกล้ได้ข้อยุติหลังจากนั้นจะมีการลงนามระหว่างกระทรวงการคลัง หน่วยงานเก็บรายได้ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต