จ่อเก็บภาษีมอ'ไซค์ 150-250บาท/คัน

  • วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 08:16 น.

จ่อเก็บภาษีมอ'ไซค์ 150-250บาท/คัน

สรรพสามิตแจงเก็บภาษีมอเตอร์ไซค์ตามมูลค่าการปล่อยควันพิษคาดว่าจะเก็บเพิ่มคันละ 150-250 บาท เชื่อไม่กระทบต้องปรับราคาขึ้น

รายงานข่าวจากกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมคาดว่าการพิจารณาจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเพียงคันละ 150-250 บาท แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มราคาขายปลีกรถจักรยานยนต์ และทำให้ผู้บริโภค ผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผู้ผลิตอาจเลือกรับภาระภาษีไว้เอง

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในประเทศ 80% มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 150 ซีซี มีราคาขายปลีก 3-5 หมื่นบาท/คัน ซึ่งมีภาระภาษีสรรพสามิต 750-1,250 บาท/คัน แต่หากมีการจัดเก็บภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5% ของราคาขายปลีก หรือมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 150-250 บาท/คัน

ทั้งนี้ เป็นหลักการจัดเก็บภาษีเพื่อ สิ่งแวดล้อม และจะส่งผลดีต่อการสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการศึกษาเก็บภาษีสรรพสามิตขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวอื่นๆ