คลังตุนเงินแจกรัฐสวัสดิการ

วันที่ 13 ก.ค. 2560 เวลา 08:04 น.
คลังตุนเงินแจกรัฐสวัสดิการ
คลังเตรียมเงินแจกรัฐสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยแล้ว 4.6 หมื่นล้าน เริ่มจ่าย 1 ต.ค.นี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังพร้อมให้สวัสดิการกับผู้มีรายได้น้อยตามที่กำหนดไว้วันที่ 1 ต.ค. 2560 เริ่มในปีงบประมาณ 2561 โดยขณะนี้ได้รับเงินจากสำนักงบประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท มาใช้ในกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หรือกองทุนผู้มีรายได้น้อย เรียบร้อยแล้ว จากที่ขอไปทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาท สาเหตุที่ได้มาไม่ครบ คาดว่าสำนักงบประมาณมีเงินไม่พอและน่าจะจัดสรรมาให้ครบในอนาคต

นายสมชัย กล่าวว่า กองทุนผู้มีรายได้น้อยจะขอเงินจากงบประมาณทุกปี ปีละ 5 หมื่นล้านบาท ส่วนจะได้ครบหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ซึ่งเงินส่วนนี้จะใช้ในมาตรการเสริมจากมาตรการปกติที่ดำเนินการอยู่แล้ว คือการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าก๊าซหุงต้ม การขึ้นรถเมล์ รถไฟฟรี ทางกรมบัญชีกลางได้ขอเงินจากสำนักงบประมาณจำนวน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

สำหรับมาตรการเสริมที่จะใช้เงินจากกองทุนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือ การเติมเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี ซึ่งถือว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน การช่วยเหลือค่ารถ บขส.ให้กับผู้ที่เดินทางต่างจังหวัด เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับคนที่อยู่ในเมืองได้นั่งรถเมล์และรถไฟฟรี ส่วนจะเริ่มให้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 พร้อมกับมาตรการปกติหรือไม่ ต้องดูตัวเลขการสำรวจผู้ลงทะเบียน 14.1 ล้านคน ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา จีนะ วิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐจำนวน 14.1 ล้านคน ไม่ผ่านการตรวจของกระทรวงมหาดไทย เช่น รายชื่อไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน เสียชีวิตหลังลงทะเบียนประมาณ 1 หมื่นราย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี มีเงินฝากและทรัพย์สินไม่เกิน 1 แสนบาท และเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เกินที่กำหนดอีก 7 แสนคน

สำหรับมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือคนจนที่เป็นคนแก่ พิการ และ มีหนี้นอกระบบจำนวน 4,000 คน คาดว่าจะดำเนินการช่วยเหลือทันทีพร้อมกับมาตรการปกติ เพราะถือว่าเป็นผู้มีความยากลำบากเดือดร้อนจริง