การเมืองเป็นเหตุ เชื่อมั่นคนกรุงลด

  • วันที่ 24 ก.ย. 2552 เวลา 16:11 น.

โพสต์ทูเดย์ — ผลวิจัย “ไทยวิว 12” ย้ำปัจจัยลบการเมือง ฉุดความเชื่อมั่นคนกรุงเศรษฐกิจทรุด คนงดสินค้าบันเทิง ลดรับประทานข้าวนอกบ้าน

น.ส.วิริยา วรกิตติคุณ นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการวิจัยไทยวิว (ThaiView) ครั้งที่ 12 โดยสำรวจความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ ช่วงปลายเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ว่ามีความเชื่อมั่นทางด้านวิชาชีพมากขึ้น แต่ยังไม่มั่นใจในภาพรวมเศรษฐกิจ จากปัญหาการเมืองเป็นหลัก นอกเหนือจากปัญหาเศรษฐกิจ

สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทย คาดมีแนวโน้มไปเป็นรูปตัวยู (U Shape) และขึ้นอยู่กับเสถียรภาพการเมืองที่จะต้องถูกจัดให้เป็นระเบียบมากขึ้น ขณะที่มาตรการรัฐที่เกิดขึ้นก่อนหน้า อาทิ โครงการเช็คช่วยชาติ เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นการจับจ่าย และส่งผลให้ประชาชนลดความกังวลจากการว่างงานลงไปได้ในระดับหนึ่ง และมีความพยายามที่จะจับจ่ายดีขึ้น แต่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังพบว่าคนกรุงเทพฯ มีความสนใจด้านสมดุลชีวิตและต้องการความสุขในชีวิตมากขึ้น อาทิ ด้านสุขภาพหรือภาพรวมสังคม ดังนั้นในทุกรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารกิจการประเทศ ควรหันมาใส่ใจในนโยบายด้านนี้ให้มากขึ้น นอกเหนือจากการที่จะมุ่งแต่เฉพาะภาคเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ด้านการจับจ่ายยของคนกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับการสำรวจในครึ่งปีแรก โดยผู้ที่คิดว่าช่วงเวลานี้ควรชะลอการตัดสินใจซื้อสินค้าออกไปก่อน ลดลงจาก 67% เป็น 64% แต่ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าถาวรเพิ่มจาก 28% เป็น 38%

เมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีจำนวนผู้ที่ลดการใช้จ่ายลงอย่างชัดเจนในหมวดเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองลงมาเป็นหมวดบันเทิง ลดลงอีก 38% เทียบกับไทยวิว 11 อยู่ที่ 20% และลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน 29% เป็นต้น

สำหรับประเด็นหลักทางเศรษฐกิจที่คนกรุงเทพฯ อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ อาทิ การลดลงของราคาน้ำมัน31% จัดสวัสดิการที่ดียามเจ็บป่วย15% แก้ปัญหายาเสพติด13% และการมั่วสุมของเยาวชน10% ขณะที่กลุ่มคนฐานะปานกลางและต่ำ มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มคนที่มีฐานนะสูงอย่างชัดเจน โดยสมาคมฯจะดำเนินการสำรวจและเปิดเผยผลวิจัยไทยวิวครั้งที่13 ในต้นปี53 ซึ่งคาดว่าสัญญาณภาพรวมทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ