ออมสินเปิดตัวเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตใหม่

วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 14:51 น.
ออมสินเปิดตัวเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตใหม่
ธนาคารออมสินเปิดตัวเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 2 รูปแบบ ได้ทั้งออมเงิน คุ้มครองชีวิต และลดหย่อนภาษี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้จัดทำเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว หรือ ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แบบออมสินคู่ใจ 10/10 ส่งเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี เหมาะสำหรับผู้ฝากที่มีอายุ 7-60 ปี วงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 5 หมื่น-10 ล้านบาท โดยจะได้รับผลประโยชน์คืนทุกปีตั้งแต่ปีที่ 1-9 ในอัตรา 2% ของวงเงินส่งเคราะห์ ส่วนปีที่ 10 จะได้รับ 102% ของวงเงินสงเคราะห์ และสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ทุกปีตลอดอายุสัญญากรมธรรม์

ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ออมสินสุขใจ 12/6 ออมระยะสั้น 6 ปี คุ้มครอง 12 ปี รับผลประโยชน์คืนทุกปีจนถึงปีที่ 11 ในอัตรา 3% ของวงเงินสงเคราะห์ และปีที่สุดท้ายได้รับเงินคืน 120% นอกจากนี้ยังคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได โดยปีที่ 1-4 วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 100% ปีที่ 5-8 คุ้มครอง 120% และปีที่ 9-12 คุ้มครองเพิ่มเป็น 150% และสามารถนำอัตราส่งเงินฝากไปหักลดหย่อนภาษีได้ทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งเป้ามีประชาชนสนใจฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวแบบสะสมทรัพย์ทั้ง 2 รูปแบบไว้จำนวน 1 แสนกรมธรรม์