ยื่นสอบกก.บินไทยเลิกจ้างปิยสวัสดิ์

วันที่ 03 ก.ค. 2555 เวลา 12:12 น.
ยื่นสอบกก.บินไทยเลิกจ้างปิยสวัสดิ์
ผู้ถือหุ้นบริษัทการบินไทย ยื่นหนังสือขอให้ก.ล.ต. ตรวจสอบกรรมการบริษัทการบินไทย หลังมีมติเลิกจ้างปิยสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข พร้อมผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือให้นายธวัชชัย ทิพยโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ขอให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีการเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ ก.ล.ต.

ยื่นก.ล.ต.สอบกก.บินไทยหลังเลิกจ้างปิยสวัสดิ์
ยื่นก.ล.ต.สอบกก.บินไทยหลังเลิกจ้างปิยสวัสดิ์