บสย.ลุยค้ำสินเชื่อSME3.4หมื่นล.

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 เวลา 12:28 น.
บสย.ลุยค้ำสินเชื่อSME3.4หมื่นล.
รัฐต่อลมหายใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อให้ 3.4 หมื่นล้านบาท

วิรุฬ
วิรุฬ

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง กล่าวว่า บรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ได้ลงนามกับสถาบันการเงิน 17 แห่ง ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นกลุ่ม ฃวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท และโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใหม่วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท รวมวงเงินค้ำประกันทั้งหมด 3.4 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขอใช้วงเงินทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นกลุ่ม ที่สถาบันการเงินส่งมาให้ บสย. ค้ำประกันจะมีระยะเวลาสูงสุด 5 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย มีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน

ขณะที่โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบเอสเอ็มอีรายใหม่ จะต้องประกอบกิจการไม่เกิน 2 ปี  มีระยะเวลาค้ำประกัน 7 ปีวงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2.5% ต่อปีของยอดค้ำประกันคงค้าง โดยรัฐบาลจะชดเชยค่าธรรมเนียมให้ในปีแรก 1.75% ที่เหลือ 0.75% ผู้ประกอบต้องจ่ายเอง