หวั่นนโยบายรัฐก่อหนี้ซ่อนเร้น

วันที่ 27 ก.ค. 2554 เวลา 18:19 น.
ธปท.ห่วงนโยบายรัฐส่งผ่านแบงก์เฉพาะกิจ ก่อหนี้ซ่อนเร้นกว่า 4.2 แสนล้าน โดยไม่ผ่านขั้นตอนของสภาฯและไม่ปรากฏในหนี้สาธารณะ

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงมุมมองเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งว่า สิ่งที่รัฐบาลใหม่ควรให้ความสำคัญและต้องจับตาอย่างเป็นพิเศษก็คือนโยบายที่จะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไม่ว่าจะเป็น โครงการบัตรสินเชื่อการ์ดสำหรับเกษตรกร ที่จะใช้วงเงินประมาณ 174,000 ล้านบาท ,โครงการรีไฟแนนซ์หนี้ส่วนบุคคล วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ,โครงการพักหนี้เกษตรกร วงเงินประมาณ 210,000 ล้านบาท และโครงการบ้านหลังแรกดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 5 ปี วงเงินประมาณ 48,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่จะดำเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจดังกล่าวนั้น ต้องใช้วงเงินรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 442,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 20% ของงบประมาณภาครัฐ โดยประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของหนี้ซ่อนเร้น หรือหนี้ที่มองไม่เห็นที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโยบาย เพราะไม่ได้อยู่ในสัดส่วนหนี้สาธารณะ 42% แต่จะเป็นภาระภาษีประชาชนระยะข้างหน้า เนื่องจากเป็นมาตรการที่เป็นภาระผูกพันโดยมีนัยสำคัญต่องบประมาณ แต่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากรัฐสภา